Aanzegvergoeding

Aanzegvergoeding

De aanzegvergoeding speelt alleen een rol bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Vanaf 1 januari 2015 zijn werkgevers namelijk verplicht werknemers schriftelijk te informeren uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt:

a. over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst; en

b. bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

Uitzondering

Deze verplichtingen gelden weer niet, indien:

a. bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (projecten bijvoorbeeld); of

b. de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode korter dan 6 maanden.

Aanzegvergoeding sanctie

De werkgever die zijn werkgever niet (aantoonbaar) schriftelijk heeft geïnformeerd over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, is aan zijn werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd. De hoogte van de aanzegvergoeding is gelijk aan het loon over één maand (over het loonbegrip heeft de minister een nader besluit genomen). De werkgever die te laat heeft aangezegd is de aanzegvergoeding naar rato verschuldigd (bijvoorbeeld pas 1 week voor afloop van het contract aanzeggen, betekent een aanzegvergoeding van 3 weken loon). De vergoeding is niet langer verschuldigd indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard, aan hem surséance van betaling is verleend of op hem de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is.

Vervaltermijn

Na de vervaltermijn van 2 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst kun je geen aanspraak meer maken op de aanzegvergoeding. Een werkgever die niet reageert of niet betaalt kan ontkomen aan zijn verplichting tot betaling van de aanzegvergoeding, als je niet op tijd een verzoekschrift bij de Kantonrechter hebt ingediend.

TIPS

 • De aanzegverplichting gaat zowel over niet voortzetten van het contract als wel voortzetten. Bij niet nakomen is de werkgever dus in beide gevallen de aanzegvergoeding verschuldigd.
 • Kom je er met je werkgever niet uit, reageert of betaalt hij niet op tijd, dan zul je snel actie moeten ondernemen in verband met de wettelijke vervaltermijnen.
 • Neem contact op als je vragen hebt over dit onderwerp, of meld je aan voor een modelbrief om je werkgever aan te manen.

Stuur mij de modelbrief
dit veld niet invullen s.v.p.

Ik wil contact

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder "Beoordeling Vaststellingsovereenkomst"
 • Alle items onder "Onderhandelen vaststellingsovereenkomst"
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:
 • € 1,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik ben werkgever en zoek juridische begeleiding

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin