Recht op transitievergoeding bij slapend dienstver­band
Home 9 Transitievergoeding 9 Recht op transitievergoeding bij slapend dienstver­band

Het recht op transitievergoeding bij een slapend dienstverband kan in de tienduizenden euro’s lopen. Als je op of na 1 juli 2015 twee jaar ziek bent geweest en er is sprake van een zogenaamd slapend dienstverband, dan moet je werkgever jou de transitievergoeding betalen, als jij je werkgever er om vraagt. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een baanbrekende uitspraak van 8 november 2019. Op zijn beurt kan de werkgever deze betaalde transitievergoeding (of het over de ziekteperiode betaalde loon, als dat lager is dan de betaalde transitievergoeding) claimen bij UWV op grond van de nieuwe Wet Compensatie Transitievergoeding. Claims kunnen bij UWV worden ingediend vanaf 1 april 2020 met behulp van een formulier. Meer hierover lees je in de regeling gebaseerd op genoemde wet.

Ben je werknemer en langdurig arbeidsongeschikt, lees dan deze pagina goed door. Je moet namelijk zelf actie ondernemen om bij een slapend dienstverband je transitievergoeding te krijgen, als je werkgever niets doet. Ik bespreek eerst welke voorwaarden de Hoge Raad heeft gesteld aan het recht op transitievergoeding bij een slapend dienstverband.

1. Je bent niet eerder dan op of na 1 juli 2015 twee jaar ziek geweest

Op 1 juli 2015 is namelijk de Wet Werk en Zekerheid ingevoerd en sindsdien kennen we in het ontslagrecht pas het recht op transitievergoeding. Werknemers die voor 1 juli 2015 al 2 jaar ziek waren kunnen geen recht ontlenen aan deze uitspraak van de Hoge Raad. Op het moment van 2 jaar ziek zijn bestond er immers nog geen recht op transitievergoeding. Je hebt wel recht op transitievergoeding bij een slapend dienstverband als je op of na 1 juli 2015 twee jaar ziek bent geworden. Is sprake geweest van een loonsanctie (dat wil zeggen: de werkgever heeft langer dan twee jaar het loon moeten doorbetalen tijdens ziekte) dan moet de periode van de loonsanctie bij de twee jaar termijn worden opgeteld.

2. Je hebt een slapend dienstverband

Je moet twee jaar ziek zijn geweest en er moet sprake zijn van een zogenaamd slapend dienstverband. Dat laatste is een dienstverband waarbij je niet werkt en je werkgever jou geen loon meer betaalt en hoeft te betalen. Verder is de voorwaarde dat je niet meer in staat bent je eigen functie uit te oefenen (door je ziekte) en aannemelijk is dat je binnen 26 weken niet herstelt en dat je binnen die periode je eigen werk niet in aangepaste vorm kunt verrichten.

3. Je moet een voorstel doen tot beëindiging van jouw slapende dienstverband om de transitievergoeding te krijgen

De werkgever is volgens de Hoge Raad verplicht in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van de werknemer, waarbij de transitievergoeding een onderdeel is van dit voorstel. Dit betekent dus dat jij zelf het initiatief mag nemen, als je werkgever dat niet heeft gedaan, om de transitievergoeding te krijgen. Het gaat dan om een voorstel het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Dat kan via een vaststellingsovereenkomst. Behalve over de ontslagdatum en de te betalen transitievergoeding kun je in de vaststellingsovereenkomst andere afspraken maken. Een belangrijke is bijvoorbeeld een afspraak over de uitbetaling van wel opgebouwde, niet opgenomen vakantiedagen. Als de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, dan eindigt je dienstverband met je werkgever. Hij hoeft je dus niet meer terug te nemen, ook niet als je over een paar jaar wel weer in staat zou zijn jouw oude werk op te pakken.

Hoe hoog is de transitievergoeding bij een slapend dienstverband?

De Hoge Raad heeft bepaald dat de transitievergoeding bij een slapend dienstverband moet worden berekend per een einddatum, die gelijk is aan de dag na de dag waarop de werkgever wegens arbeidsongeschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst zou kunnen (doen) beëindigen. Dat is dus de eerste dag na de dag van twee jaar ziek zijn (zie hierboven). Deze datum loopt gelijk aan de datum, die de Wet Compensatie Transitievergoeding als uitgangspunt heeft gekozen. De werkgever is, anders gezegd, bij beëindigingsvoorstel op initiatief van de werknemer niet verplicht meer te betalen, ook al zit er een lange tijd tussen de datum van twee jaar arbeidsongeschiktheid en de werkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Uitzondering op de regel:

De werkgever kan een zogenaamd gerechtvaardigd belang hebben bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Zo’n belang bijvoorbeeld zijn dat er reële re-integratiemogelijkheden zijn. Je werkgever zal echter wel moeten bewijzen dat deze mogelijkheden er zijn. Dat lijkt nog niet zo eenvoudig, zeker niet als UWV kort daarvoor nog een standpunt heeft ingenomen over de re-integratie (WIA-beslissing). Expliciet zegt de Hoge Raad dat de omstandigheid dat de werknemer op het moment dat hij zijn beëindigingsvoorstel doet, de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt, niet zo’n gerechtvaardigd belang is. Kortom, ook in dat geval moet de transitievergoeding gewoon betaald worden.