Coronacrisis: Werktijdverkorting wordt Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

18 mrt 2020

Gisteren schreven we nog een artikel over de Regeling Werktijdverkorting. Dit artikel is ingehaald door de nieuwe maatregelen. Het kabinet heeft gisterenavond aangekondigd de regeling WTV te vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Wat houdt de NOW in?

Anders dat onder de oude WTV betekent de NOW (op hoofdlijnen):

 • Werkgevers krijgen een tegemoetkoming in de loonkosten tot maximaal 90% van het loon.
 • Voorwaarde is dat de werkgever verwacht minimaal 20% minder omzet (niet hetzelfde als hoeveelheid voorhanden werk) verwachten te gaan realiseren vanaf 1 maart 2020.
 • Werknemers hoeven hun WW-rechten niet aan te spreken, er is geen verband met de WW (zoals onder de WTV wel het geval was).
 • Werknemers moeten gedurende hun normale arbeidsduur beschikbaar zijn en blijven voor de werkgever. De werktijd wordt niet verkort.
 • Het gaat altijd om het hele personeelsbestand van de werkgever.
 • De werkgever moet ondertussen het hele loon doorbetalen, dus minimaal 10% uit eigen zak bij een 100% wegvallende omzet. Als de omzet voor 50% wegvalt, dan moet de werkgeer 45% van de loonsom uit eigen zak doorbetalen. Onder de vervallen WTV hoefde de werkgever niets uit eigen zak bij te betalen, omdat er ontheffing van loondoorbetalingsplicht gold.
 • De NOW is ook van toepassing op uitzendbureau’s en flexkrachten.
 • De periode van tegemoetkoming bedraagt 3 maanden. Die periode kan nog 1 keer eenmalig verlengd worden met 3 maanden. Aan die verlenging kunnen (nu nog niet bekende) nadere voorwaarden worden gesteld.
 • Werkgevers verplichten zich vooraf geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen te zullen aanvragen voor hun werknemers gedurende de periode van toekenning. Op dit moment lijkt het ontslag op een andere grond tijdens deze periode wel mogelijk.
 • Onduidelijk is nog of die 90% ook echt 90% is. Vanuit de WW en WTV kennen / kenden we de maximumdagloonregeling. Uit de nadere uitwerking van de regeling, die nu nog niet bekend is, zal moeten blijken of de compensatie een bovengrens kent voor de hogere inkomens.

Aanvragen?

 1. Op dit moment is het aanvragen van NOW nog niet mogelijk. De regeling is nog niet uitgewerkt. Duidelijk is wel dat UWV de regeling zal uitvoeren. We houden u op de hoogte.
 2. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020.
 3. UWV zal eventueel met voorschotten op uitbetaling werken. Het voorschot bedraagt 80% van de tegemoetkoming op basis van de aanvraag. Teveel betaalde voorschotten zullen worden teruggevorderd. Achteraf kan blijken dat de omzet is meegevallen bijvoorbeeld. Niet duidelijk is (nog) of het omgekeerde ook geldt.

Al WTV aangevraagd?

Een van de 78.000 bedrijven die WTV al hebben aangevraagd? Dan wordt uw aanvraag gezien als een aanvraag NOW. U hoort dan nog van het Ministerie SZW of UWV of u meer gegevens moet aanleveren. Zelf hoeft u nu niets te ondernemen.