Belasting betalen over de ontslagvergoeding

Over een door de werkgever te betalen ontslagvergoeding moet altijd belasting worden betaald. Bij de berekening van de transitievergoeding of de afspraak over een ontslagvergoeding in de vaststellingsovereenkomst wordt daarom altijd uitgegaan van bruto bedragen. Als werknemer ontvang je dus altijd een lager, netto bedrag op je bankrekening. Dat kunnen we niet mooier maken, helaas.

Wie betaalt de belasting?

Op het bruto bedrag van de ontslagvergoeding houdt de werkgever de verschuldigde belasting (loonheffing) in. Dit bedrag betaalt hij vervolgens rechtstreeks aan de belastingdienst. De werknemer ontvangt alleen het netto bedrag op zijn bankrekening. De werkgever moet de betaling specificeren op een loonstrook of op de eindafrekening.

Hoeveel houdt de werknemer uiteindelijk netto over?

Dat is niet precies te voorspellen. Het uiteindelijk verschuldigde percentage aan belasting is afhankelijk van het totaal belastbare inkomen dat de werknemer ontvangt in het jaar waarin de ontslagvergoeding door de werkgever uitgekeerd wordt. De betaalde ontslagvergoeding valt in box 1 van de Inkomstenbelasting. Deze box kent weer verschillende belastingschijven, met een oplopende belastingdruk per schijf. Aan het eind van het belastingjaar kan blijken dat de werkgever teveel loonheffing heeft ingehouden op de ontslagvergoeding. De werknemer krijgt het teveel betaalde dan terug, nadat hij aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan.

N.B.: Ook over andere beëindigingsafspraken moet meestal belasting worden betaald.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-