Hulp bij transitievergoeding en slapend dienstver­band
Home 9 Transitievergoeding 9 Recht op transitievergoeding bij slapend dienstver­band 9 Hulp bij transitievergoeding en slapend dienstver­band

Wij bieden je hulp bij jouw transitievergoeding en slapend dienstverband. Je hebt recht op transitievergoeding bij een slapend dienstverband als je op of na 1 juli 2015 twee jaar ziek bent geworden en er nog sprake van een zogenaamd slapend dienstverband. Jouw werkgever moet de transitievergoeding betalen, als je hem voorstelt het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen en je vraagt om je transitievergoeding. Deze moet dan berekend worden per de datum dat je dienstverband slapend is geworden. Dat is de datum dat je arbeidsongeschikt bent geworden, je niet meer werkt en je werkgever jou geen loon meer hoeft te betalen. Wat moet je doen?

Stap 1: Stuur een brief

In deze brief laat je jouw werkgever weten dat je jouw slapende arbeidsovereenkomst wil beëindigen met wederzijds goedvinden. Dat kan met behulp van een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst spreek je met je werkgever af per welke datum jouw arbeidsovereenkomst eindigt. Ook leg je het bedrag van de transitievergoeding vast die je werkgever jou gaat betalen. Verder is het zinvol een afspraak te maken over jouw tegoed aan vakantiedagen. Ook die dagen moet je werkgever je uitbetalen. In de brief vraag je jouw werkgever om een concept vaststellingsovereenkomst, een specificatie van de transitievergoeding en saldo vakantiedagen. Je geeft jouw werkgever even de tijd om op de brief te reageren. Onze modelbrief, die je hier allemaal prima voor kunt gebruiken, gaat uit van 14 dagen.

Stap 2: Check de reactie van je werkgever en breng de beste vaststellingsovereenkomst tot stand

Als het goed is zal je werkgever wel willen ingaan op jouw verzoek om een concept vaststellingsovereenkomst, specificatie van de transitievergoeding en saldo vakantiedagen, zoals gevraagd in jouw brief (stap 1). Hij kan de aan jou betaalde transitievergoeding terugvragen van UWV op grond van de Wet Compensatieregeling Transitievergoeding. Maar ook als hij de compensatie niet (geheel) zou terugkrijgen van UWV, is je werkgever verplicht mee te werken aan jouw beëindigingsvoorstel. Dat heeft de Hoge Raad namelijk bepaald. De uitspraak van de Hoge Raad is dwingend recht, je werkgever kan er dus niet onderuit. Wij kunnen de concept vaststellingsovereenkomst beoordelen en uitonderhandelen met jou werkgever. Wij bieden hulp bij slapend dienstverband en transitievergoeding.

Brief gestuurd en jouw werkgever reageert niet of afwijzend?

Neem per e-mail contact met ons via dit formulier. We bellen je dan zo snel mogelijk terug.

Brief gestuurd en jouw werkgever reageert met een concept vaststellingsovereenkomst, zoals je in de brief hebt gevraagd?

Kies één van de diensten hieronder, zodat wij je meteen verder kunnen helpen.

Stuur mij de modelbrief
dit veld niet invullen s.v.p.