Transitievergoeding en loonbestanddelen

Welke loonbestanddelen tellen mee bij de berekening van de transitievergoeding?

Voor de juiste berekening moet je eerst uitrekenen wat je loon per maand is. Vanaf 1 januari 2020 geldt voor de transitievergoeding dat vervolgens ieder jaar dat je gewerkt hebt meetelt voor 1/3 van dat maandloon. De minister heeft in een ministeriële regeling precies vastgelegd welke loonbestanddelen je werkgever wel en welke loonbestanddelen (of looncomponenten) je werkgever niet hoeft mee te nemen bij het berekenen van de transitievergoeding.

Basissalaris en vakantietoeslag per maand

Werk je een vast aantal uren per maand? Dan is dat meteen het basissalaris voor jouw transitievergoeding. Omdat de vakantietoeslag (bijna altijd 8%) moet worden meegeteld bij de bepaling van de transitievergoeding, is de eerste stap:  basissalaris per maand x 1,08.

Basissalaris en vakantietoeslag per 4 weken

Werkt je werkgever met 4-wekelijkse loonperiodes en werkt je een vast aantal uren per 4 weken? Dan kun je de berekening hierboven volgen, waarbij je het basissalaris eerst met 13 vermenigvuldigt en vervolgens door 12 deelt om op het basissalaris en vakantietoeslag per maand uit te komen.

Provisie

Als je loon voor een deel bestaat uit provisie (stukloon) mag ook 1/12 van de provisie die je in de 12 maanden voorafgaand aan de ontslagdatum hebt verdiend, worden meegenomen.

Vaste loonbestanddelen:

Eindejaarsuitkering

Als de je recht hebt op een vaste eindejaarsuitkering, dan moet 1/12 van deze uitkering worden meegenomen bij de bepaling van het maandloon om je transitievergoeding te berekenen.

Overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen

Ook eventuele overwerkvergoeding in en ploegentoeslagen die je in de afgelopen 12 maanden voor de einddatum hebt ontvangen, tellen voor 1/12 mee.

Variabele loonbestanddelen:

Bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen

Als je bonussen of winstuitkeringen (of een variabele eindejaarsuitkering) ontvangt, dan geldt een terugkijkperiode van 3 kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van ontslag. Dit houdt in dat voor de berekening van de transitievergoeding 1/36 van het totaalbedrag aan bonussen en winstuitkeringen dat je in de 3 kalenderjaren voor de ontslagdatum hebt ontvangen, mag worden meegeteld bij de bepaling van het maandloon. Voorbeeld: als je dienstverband in 2019 eindigt, dan moet je kijken naar de bonussen en winstuitkeringen die je in 2016, 2017 en 2018 hebt gehad. Als je nog geen 3 jaren in dienst bent geweest, wordt dit bedrag naar rato aangepast.

Tool transitievergoeding berekenen

TIPS

 • In het geval van “ernstig verwijtbaar handelen of nalaten” kan de werkgever bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding aan je verschuldigd zijn.
 • Kom je er met je werkgever niet uit, reageert of betaalt hij niet op tijd, dan zul je snel actie moeten ondernemen in verband met de wettelijke vervaltermijnen.
 • Neem contact op als je vragen hebt over dit onderwerp.
Ik wil contact

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:
 • € 1,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik ben werkgever en zoek juridische begeleiding

 

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin