De coronacrisis en vakantierechten

11 mei 2020

Door de coronacrisis is er in veel sectoren sprake van veel minder of helemaal geen werk. Maar werkgevers moeten werknemers het loon (meestal) wel gewoon doorbetalen. Daardoor komen ze in de verleiding aan hun werknemers te vragen vakantiedagen op te nemen. Moeten werknemers daarmee akkoord gaan? Aan de andere kant: er zijn werknemers, die al een vakantie hadden geboekt en nu zien dat hun tripje wordt gecanceld door de reisorganisatie. Kunnen zij vakantiedagen terugkrijgen?

Ben je als werknemer verplicht vakantiedagen op te nemen op verzoek van de werkgever vanwege corona?

Nee, dat ben je niet verplicht. Je kunt er dus voor kiezen je vakantiedagen te laten staan. Het wettelijk uitgangspunt is door corona niet gewijzigd. Dat uitgangspunt is andersom: de werkgever stelt de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Iets anders is dat wettelijke vakantiedagen wel vervallen 6 maanden na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Per 1 juli aanstaande vervallen dus de aanspraken over de wettelijke vakantiedagen, opgebouwd in 2019. Overigens is afwijking van deze regeling bij CAO mogelijk. Heb je nog veel wettelijke dagen staan, dan lijkt het niet onverstandig deze op te nemen. Overigens betekent het feit dat je niet verplicht bent vakantiedagen op te nemen vanwege corona niet dat je niet met je werkgever kunt afspreken dat toch te doen. Maar jouw werkgever heeft dus wel jouw instemming nodig.

Kan ik vakantiedagen teruggeven, omdat mijn geplande reis vanwege corona niet door kan gaan?

Dat ligt eraan of je vakantie in wettelijke zin al was vastgesteld of niet. Het wettelijk systeem is dat de werknemer eerst toestemming vraagt en de werkgever vervolgens de vakantie conform die wensen “vaststelt”. Als dat laatste is gebeurd, dan kun je je eerdere verzoek niet meer terugtrekken. Je zit dus aan je geplande vakantieperiode vast, ook als je geplande reis niet kan doorgaan vanwege corona. Is er nog geen sprake geweest van vaststelling van de vakantie door de werkgever, dan kun je jouw verzoek wel intrekken. Overigens laat ook hier het wettelijk systeem onverlet dat je in onderling overleg overeenkomt dat al vastgestelde vakantie toch ongedaan wordt gemaakt. Hier heb je als werknemer dus wel de instemming van je werkgever nodig.

Moet mijn werkgever mij in de gebruikelijke periode mijn vakantiegeld uitbetalen?

Ja, dat moet.  De coronacrisis brengt niet met zich mee dat je werkgever jou je vakantiegeld niet hoeft uit te betalen of dit op een later tijdstip zou mogen doen. Werkgevers die te maken hebben met een aanzienlijk omzetverlies zullen veelal aanspraak maken op de NOW-regeling. Deze loonkostensubsidie voorziet erin dat de overheid maximaal 90% van de loonsom vergoedt. Daarbij is ook rekening gehouden met de vakantietoeslag.

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt over dit onderwerp. Check onze diensten als we je direct verder moeten helpen. Bijvoorbeeld met het beoordelen van je vaststellingsovereenkomst.