Eindafreke­ning dienstver­band
Home 9 Eindafreke­ning dienstver­band

Bij een ontslag volgt de eindafrekening. Vakantiedagen, vakantiegeld en andere tegoeden moet de werkgever via de eindafrekening aan de werknemer uitbetalen.

Ontslagvergoedingen

In de eindafrekening specificeert de werkgever meestal meteen ook de ontslagvergoeding of de transitievergoeding en het loon over de laatste loonperiode dat de werknemer in dienst was. Verplicht is dit echter niet. De werkgever kan er ook voor kiezen een aparte loonspecificatie te maken.

Eindafrekening verplicht

Als een werknemer uit dienst gaat is de eindafrekening wel verplicht voor de werkgever. Hij moet immers belasting en premies inhouden en afdragen op alle loonbestanddelen. De werknemer moet kunnen controleren of de werkgever dat goed heeft gedaan. Daarom moet de eindafrekening altijd aan de werknemer ter beschikking worden gesteld. Op de eindafrekening vind je net als op een gewone loonstrook bruto en netto bedragen. Het netto bedrag maakt de werkgever over op de rekening van de werknemer.

Protest tegen eindafrekening

Voor werknemers is het zaak de eindafrekening altijd goed te controleren. Een geconstateerde onjuistheid kan reden zijn actie richting de werkgever te ondernemen.