Extra ontslagvergoeding bij toepassen cumulatiegrond
Home 9 Cumulatie­grond 9 Extra ontslagvergoeding bij toepassen cumulatiegrond

Omdat de wetgever met de invoering van de cumulatiegrond een stukje van de ontslagbescherming van werknemers heeft afgeknabbeld, is er een extra financiële tegemoetkoming, de aanvullende ontslagvergoeding in de wet opgenomen. Bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van de cumulatiegrond kan de rechter (naast de gewone transitievergoeding en de eventueel aanvullende billijke vergoeding) de werknemer een aanvullende vergoeding toekennen ter grootte van maximaal de helft van de transitievergoeding.

Let op de rechter kan en mag dit doen, maar hij is dat niet verplicht. Ook zou de rechter tot een aanvullende vergoeding van 20 of 25% kunnen besluiten.

Billijke vergoeding

Bij de vaststelling van de aanvullende vergoeding gaat het niet om het niet om de vraag of werkgever of werknemer zich “ernstig verwijtbaar hebben gedragen”. Deze term speelt alleen een rol bij de bepaling van de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Ook gaat het niet om de gevolgen van het ontslag voor de werknemer. Bij de aanvullende vergoeding en de cumulatiegrond gaat het om de mate waarin de werkgever kan laten zien dat de gecombineerde ontslaggronden, die hij aanvoert, zijn vervuld. Het lijkt er toch op dat deze “mate” niet echt te meten is en daarom altijd behoorlijk subjectief zal zijn. Dat maakt de hoogte van de aanvullende vergoeding bij ontslag op de cumulatiegrond toch tamelijk onvoorspelbaar. Veelal zal 50% van de transitievergoeding moeten worden afgetikt lijkt ons.