Hoger beroep

Tegen de beschikking van de kantonrechter in een ontbindingsprocedure of de beslissing van UWV in een ontslagprocedure kan de partij, die het er niet mee eens is, hoger beroep aantekenen bij de (hogere) rechter.

Beroep bij de rechter tegen beslissing UWV

UWV kan in zijn beslissing in de ontslagprocedure besluiten de ontslagvergunning wel, of niet te verlenen. De partij die het niet eens is met die beslissing kan daartegen in beroep gaan bij de kantonrechter. Dat zal wel op tijd moeten gebeuren, namelijk binnen twee maanden. Deze twee maanden termijn gaat lopen vanaf de datum van beslissing van UWV in het geval de ontslagvergunning werd geweigerd. In het geval de ontslagvergunning werd verleend gaat de termijn lopen vanaf de datum einde dienstverband, dus de datum waartegen de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.

De kantonrechter kan de hele zaak opnieuw beoordelen. En kan dus ook tot een ander oordeel komen dan UWV. Bij de situatie dat de werkgever in beroep gaat, omdat de ontslagvergunning door UWV werd geweigerd zal de rechter het ontbindingsverzoek kunnen toewijzen of afwijzen. Hij kan daarbij, desgevraagd, de transitievergoeding en een billijke vergoeding vaststellen. Bij de situatie dat de werknemer in beroep gaat tegen een verleende ontslagvergunning van UWV, kan de rechter oordelen dat de werkgever de dienstbetrekking moet herstellen of om een billijke vergoeding toe te kennen aan de werknemer.

Hoger beroep bij het Gerechtshof tegen beslissing kantonrechter

Tegen alle beslissingen (beschikkingen) van de kantonrechter staat hoger beroep open bij het Gerechtshof. Deze hogere rechter kan de zaak opnieuw beoordelen. Het Gerechtshof kan oordelen dat de arbeidsovereenkomst (toch) wordt onbonden, de transitievergoeding of billijke vergoeding toekennen, of oordelen dat de arbeidsovereenkomst moet worden hersteld. Beroep aantekenen bij het Gerechtshof dient te gebeuren binnen drie maanden vanaf de datum beschikking van de kantonrechter.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin