Afkoopsom
Home 9 Afkoopsom

Met de term “afkoopsom” bedoelen we het deel van de ontslagvergoeding dat de transitievergoeding te boven gaat.

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Veel ontslagen komen met wederzijds goedvinden tot stand. In de vaststellingsovereenkomst worden de tussen de werknemer en werkgever gemaakte afspraken over de voorwaarden waaronder het ontslag plaatsvindt vastgelegd. Met een vaststellingsovereenkomst koopt de werkgever als het ware zijn risico’s af. Hij hoeft het ontslag niet vooraf te laten toetsen door UWV of de Kantonrechter.

Hoogte van de afkoopsom

Hiervoor gelden geen specifieke regels. De hoogte van de afkoopsom staat ter vrije onderhandeling van werkgever en werknemer. Het zal niet vaak voorkomen dat een werknemer genoegen neemt met alleen de wettelijke transitievergoeding.