Hoe kan ik ontslag nemen?
Home 9 Opzeggen 9 Hoe kan ik ontslag nemen?

Ontslag nemen betekent dat je als werknemer eenzijdig de arbeidsovereenkomst beeindigt. Je doet dat door je werkgever te laten weten je arbeidsovereenkomst op te zeggen. Geef of stuur je werkgever een ontslagbrief om het ontslag nemen te bevestigen. In de brief staat dat je de arbeidsovereenkomst opzegt en per welke datum je uit dienst zult zijn. Je moet daarbij rekening houden met de geldende opzegtermijn en de dag waartegen je kunt opzeggen. Doe je dat niet of te weinig, dan kan je werkgever een schadevergoeding van je claimen. De hoogte van die schade is gelijk aan het loon over de periode dat het dienstverband had moeten voortduren als je deze regels wel had gevolgd. Denk je na over ontslag nemen? Lees vooral ook opzegging door de werknemer.

Reden opgeven voor ontslag nemen?

Je bent niet verplicht jouw werkgever een reden op te geven voor het ontslag nemen. Meestal zal de reden zijn dat je elders een baan hebt gevonden. Jouw werkgever kan je in principe niet tegenhouden ontslag te nemen. Wel kan een concurrentiebeding of relatiebeding jou verbieden bij concurrenten of relaties van je werkgever te gaan werken. Zoek altijd eerst uit of je dergelijke bedingen met je werkgever bent overeengekomen en of deze rechtsgeldig zijn. 

Ontslag nemen is niet ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag nemen zeg je als werknemer eenzijdig je arbeidsovereenkomst op. Bij ontslag met een vaststellingsovereenkomst, oftewel ontslag met wederzijds goedvinden komen werkgever en werknemer samen overeen de arbeidsovereenkomst te beeindigen. Dat is juridisch echt wat anders.

Geen recht op WW

Het ontslag nemen door de werknemer heeft als gevolg dat je geen recht hebt op WW (een enkele uitzondering daargelaten). Over het algemeen zeggen werknemers dus alleen hun arbeidsovereenkomst op, omdat ze ergens anders een baan hebben gevonden. Ze hebben dan geen WW nodig.

Meer problematisch is het geval dat de werknemer, die zelf ontslag heeft genomen, binnen zes maanden, nadat hij bij zijn nieuwe werkgever is begonnen, alsnog werkloos wordt en een WW-uitkering aanvraagt. UWV kan zo’n aanvraag afwijzen, als ten tijde van het ontslag nemen bij zijn eerste werkgever de werknemer geen reëel vooruitzicht had op werk voor de duur langer dan zes maanden en voor gelijke omvang van de arbeidsuren. Werknemers doen er dus verstandig aan tenminste een halfjaar contract op zak te hebben, voordat ze ontslag nemen in een vast dienstverband.

Geen transitievergoeding

Bij ontslag nemen heb je als werknemer geen recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Dat komt omdat het initiatief voor het ontslag vanuit de werknemer komt.