Arbeidsongeschikt en 10 jaar in dienst? Claim nu de transitievergoeding!

20 nov 2019

Als je op of na 1 juli 2015 arbeidsongeschikt bent geworden (je bent 2 jaar ziek geweest en je hebt een WIA-uitkering toegekend gekregen van UWV), je niet meer werkt bij je oude werkgever en hij je geen loon meer betaalt en hoeft te betalen, dan heb je een zogenaamd “slapend dienstverband”. Waarschijnlijk heeft je werkgever je destijds niet willen ontslaan, omdat hij in dat geval de transitievergoeding aan je moet betalen. Zo’n transitievergoeding kan in de tienduizenden euro’s lopen. Als werknemer kon je hier weinig tegen beginnen. Na het bereiken van de AOW-leeftijd zou de werkgever sowieso geen transitievergoeding meer hoeven te betalen.

Claim nu zelf je transitievergoeding

In deze situatie is verandering gekomen door een uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019. De uitspraak komt erop neer dat de werknemer met een slapend dienstverband zijn werkgever zelf een beëindigingsvoorstel (ontslagvoorstel) kan doen, waarin hij zijn vraagt om toekenning van de wettelijke transitievergoeding. De werkgever is verplicht om in te stemmen met zo’n voorstel, op grond van goed werkgeverschap. De hoogte van de transitievergoeding is gemaximeerd naar de berekening op de dag van 2 jaar arbeidsongeschiktheid.

Tenminste 10 jaar in dienst

Onder het huidige WWZ-recht (tot 1 januari 2020) hebben werknemers met een dienstverband dat langer heeft geduurd dan 10 jaar nog recht op een hogere transitievergoeding. Een extra verhoging geldt daarnaast voor 50-plussers. Deze verhogingen komen te vervallen onder het nieuwe recht (Wet Arbeidsmarkt in Balans, vanaf 1 januari 2020). Werknemers die op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid al over een 10-jarig dienstverband of langer beschikten, raden wij aan voor 1 januari 2020 een beëindigingsvoorstel te doen. Deze actie levert de grootste zekerheid op dat de transitievergoeding volgens het WWZ-recht (dus inclusief de verhogingen) moet worden berekend. Let op het verschil in transitievergoeding tussen het WWZ-recht en het WAB-recht kan in de (tien)duizenden euro’s bedragen.

Stilzitten kost je de transitievergoeding

De conclusie is dat stilzitten je de transitievergoeding kost, als ook je werkgever blijft stilzitten. Overigens hoef je met je werkgever geen medelijden te hebben. Hij kan de aan jou betaalde transitievergoeding weer terugvragen bij UWV. Dat kan met ingang van 1 april 2020.

Hulp nodig?

Wij bieden je een gratis modelbrief aan om je transitievergoeding bij je werkgever te vragen. Of je werkgever hier nu wel of niet op reageert, het is belangrijk dat je je goed laat adviseren. Kijk op deze pagina voor hoe wij je verder kunnen helpen. Of vraag gelijk de gratis modelbrief aan:

Stuur mij de modelbrief
dit veld niet invullen s.v.p.