Overbruggingsregeling transitievergoeding? Zit niet stil!

5 sep 2018

Stel je bent een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers). En stel je hebt toestemming gekregen van UWV om de arbeidsovereenkomst met een medewerker op te zeggen, vanwege je slechte financiële situatie. Je valt binnen de criteria van de Overbruggingsregeling Transitievergoeding. UWV heeft dat zelfs keurig netjes bevestigd in het oordeel dat je hebt gevraagd. Staat dan vast dat je de (vaak veel) lagere transitievergoeding volgens deze Overbruggingsregeling moet betalen aan je medewerker?

Vervaltermijn

Het antwoord op bovenstaande vraag is nee. Dat zit zo. Vanaf de einddatum van de arbeidsovereenkomst gaat er voor zowel de werkgever als de werknemer een vervaltermijn van 3 maanden lopen. Zijn partijen het binnen deze termijn eens over de hoogte van de door de werkgever te betalen transitievergoeding en wordt die ook nog eens binnen deze termijn betaald door de werkgever, dan is er niks aan de hand. Als niet duidelijk is dat partijen het eens zijn, dan moeten zowel werkgever als werknemer in actie komen. Uiterlijk op de laatste dag binnen de vervaltermijn moeten zij een verzoekschrift bij de Kantonrechter hebben ingediend.

Wat als werkgever en/of werknemer stilzitten?

Als beide partijen binnen de genoemde vervaltermijn geen verzoekschrift hebben ingediend, dan vervalt het recht van de werknemer om de transitievergoeding te claimen. Als alleen de werkgever het verzoek heeft ingediend en zich beroept op de voor hem veel goedkopere Overbruggingsregeling, dan zal dit verzoek wegens gebrek aan belang worden afgewezen. De werkgever kan dan in beide gevallen niet meer gedwongen worden tot betaling van transitievergoeding, hoog of laag. Als alleen de werknemer het verzoek heeft ingediend om de normale (niet volgens de Overbruggingsregeling geldende) transitievergoeding toegekend te krijgen, dan zal dit verzoek worden toegewezen. De werkgever kan zich althans niet bij wijze van verweer op de Overbruggingsregeling beroepen. Alleen in het geval beide partijen binnen de vervaltermijn een eigen verzoekschrift hebben ingediend, kan de rechter een bindend oordeel geven over de vraag of de Overbruggingsregeling wel of niet van toepassing is. Deze spelregels zijn onlangs vastgesteld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (20 december 2017).

Tips

  • Zorg ervoor dat de overeenstemming over de te betalen transitievergoeding schriftelijk vastligt binnen 3 maanden na de einddatum en lukt dat niet
  • Dien dan binnen die termijn een verzoekschrift bij de Kantonrechter in. Altijd in het geval je werknemer bent en altijd als je werkgever bent en je gebruik wilt maken van de goedkopere Overbruggingsregeling.