Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2014

30 apr 2014

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht (wetsontwerp Werk en Zekerheid). Over een paar maanden (1 juli 2014) zijn ook al een paar veranderingen aan de orde. Het gaat om de volgende wijzigingen.

Proeftijd

Om te beginnen wijzigt de wet op het punt van de proeftijd. Vanaf 1 juli a.s. mag een proeftijd niet meer worden overeengekomen  bij arbeidscontracten voor bepaalde tijd die korter duren  dan 6 maanden.  Komt je na  1 juli 2014 toch een proeftijdbeding overeen in een arbeidscontract, dan is zo’n bepaling  dus nietig. Je werkgever (en jij) kunnen niet overgaan tot ontslag met een beroep op de proeftijd.

Aanzegplicht

Verder is vanaf 1 juli 2014 nieuw in de wet de zogenaamde aanzegplicht voor contracten van bepaalde tijd die zes maanden of langer duren: een maand voor het aflopen van het contract voor bepaalde tijd moet je werkgever jou laten weten of en zo ja onder welke voorwaarden het contract wordt voortgezet. Laat jouw werkgever dat na, dan is hij een boete verschuldigd van (maximaal) een maandsalaris. Deze wijziging geldt ook voor per 1 juli 2014 al bestaande arbeidscontracten (voor bepaalde tijd die zes maanden of langer duren).

Concurrentiebeding

Dan wordt de wet op het punt van het concurrentiebeding gewijzigd. Zo’n concurrentiebeding mag vanaf 1 juli 2014 niet meer worden overeengekomen bij contracten voor bepaalde tijd. De wet laat een uitzondering toe, maar dan moet uit de tekst van het beding zelf  en goed onderbouwd blijken dat het beding “noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”.