Ontslag op staande voet? Altijd protesteren!

Bij een ontslag op staande voet verliest de werknemer met onmiddellijke ingang zijn recht op doorbetaling van zijn loon. Ook heeft hij geen recht op de transitievergoeding en geen recht op WW. Met name dat laatste betekent dat je als werknemer altijd je ontslag op staande voet zult moeten aanvechten. Je zult dat ook snel moeten doen en met de hulp van een juridisch deskundige, omdat je rechten anders vervallen en het ontslag op staande voet in stand blijft.

Vernietiging van het ontslag of claimen van geld?

Bij een gegeven ontslag op staande voet moet de werknemer tijdig (binnen twee maanden na het ontslag op staande voet) naar de kantonrechter stappen. Doet hij dat niet, dan vervallen zijn rechten. Bij de rechter moet de werknemer betogen dat niet voldaan is aan de voorwaarden voor een geldig ontslag op staande voet. Juridisch heeft hij de mogelijkheid zich of te beroepen op de vernietiging van de opzegging (het ontslag op staande voet), of daarin te berusten en ontslagvergoedingen te claimen. Krijgt de werknemer de rechter mee in zijn betoog, dan leidt het eerste standpunt tot voortzetting van het dienstverband. De werknemer moet weer toegelaten worden tot het werk en krijgt (met terugwerkende kracht vanaf de ontslagdatum) zijn loon doorbetaald. Bij het tweede standpunt blijft de opzegging van de arbeidsovereenkomst in stand. De werknemer zou in dat geval aanspraak kunnen maken op de vergoeding wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn door de werkgever, de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

De uitspraak van de Kantonrechter is vatbaar voor hoger beroep.

Schikken met een vaststellingsovereenkomst

Aan een ontslag op staande voet kleven voor zowel de werknemer als de werkgever aanzienlijke financiële risico’s. De werknemer verliest zijn inkomen. De werkgever loopt het risico teruggefloten te worden door de rechter. Mogelijk na een slepende rechtsgang (kantonrechter en hoger beroep). Beide partijen zullen kosten moeten maken om de vaak meerdere procedures bij de rechter te bewandelen. Om deze redenen geven partijen er meestal de voorkeur aan het ontslag op staande voet vervolgens te schikken. Dat kan met een vaststellingsovereenkomst. Meestal is dan de overeenkomst dat het dienstverband wel eindigt, maar dat de werknemer wel recht heeft op WW. Vaak geeft de werkgever de werknemer toch nog “wat geld mee”. Hoeveel precies is afhankelijk van de zaak en onderhandelingsvaardigheid van beide partijen. Gelet op de vervaltermijn van twee maanden, is het wel raadzaam op tijd, dus meteen na het ontslag op staande voet, met deze onderhandeling te beginnen.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin