Op welke ontslagver­goeding heb ik recht bij ontslag wegens verstoorde arbeids­relatie?
Home 9 Verstoorde arbeids­relatie 9 Op welke ontslagver­goeding heb ik recht bij ontslag wegens verstoorde arbeids­relatie?

Als de kantonrechter jouw arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, dan zul je in principe gewoon recht hebben op een ontslagvergoeding, tenzij je zelf ernstig verwijtbaar hebt gehandeld of nagelaten in de ogen van de kantonrechter. In dat laatste geval heb je immers geen recht op de geldende transitievergoeding. Heb je wel recht op de transitievergoeding, dan kan de rechter vinden dat er daarnaast recht is op een aanvullende ontslagvergoeding, de zogenaamde “billijke vergoeding“. Dat laatste zal zeer waarschijnlijk het geval zijn als de rechter tot de conclusie komt dat de verstoring van de arbeidsrelatie aan de werkgever is toe te rekenen.

Voorbeeld

Een goed voorbeeld is het geval dat de werkgever eerst probeert met een vaststellingsovereenkomst tot een ontslag met de medewerker te komen. De werkgever vindt plotsklaps en om allerlei vage redenen dat de werknemer het veld moet ruimen, omdat hij niet zo functioneren. Een verbetertraject heeft niet plaatsgevonden. De werknemer weigert de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen, waarna de werkgever hem op allerlei manieren onder druk zet en hem als het ware weg probeert te pesten. Zo wordt de functie van de werknemer uitgekleed en is de kritiek zodanig dat op ieder slakje zout wordt gelegd. Op enig moment is de arbeidsrelatie verstoord. Hier is het de werkgever, die het ernaar gemaakt heeft. De rechter kan een aanvullende billijke vergoeding vaststellen, bovenop de al verplichte transitievergoeding.