Het wijzigen van het verbeter­traject tijdens de looptijd
Home 9 Disfunc­tioneren 9 Het wijzigen van het verbeter­traject tijdens de looptijd

Een verbetertraject kan tijdens de looptijd worden gewijzigd. Zo’n wijziging betekent niet automatisch dat het verbetertraject niet goed is uitgevoerd en een ontslag wegens disfunctioneren bij voorbaat onmogelijk is. Wel is hier voor werkgevers voorzichtigheid geboden. Rechters zien het verbetertraject als een gezamenlijke inspanning van de werkgever en de werknemer om de werknemer in de gelegenheid te stellen het functioneren te verbeteren. Dat betekent dat een wijziging van het verbetertraject zoveel mogelijk expliciet moet worden afgestemd met de werknemer en  schriftelijk moet worden vastgelegd.

Het verbetertraject is afgerond: Wat dan?

In principe zijn er twee mogelijkheden nadat een verbetertraject is afgerond. De werknemer is weer geschikt voor zijn eigen functie, of niet. In dat laatste geval zal de werkgever, voordat hij tot een ontslagmaatregel overgaat moeten bekijken of herplaatsing binnen zijn organisatie (of zijn concern) mogelijk is in een ander passende functie. Als dat niet kan, kan hij overgaan tot een ontslagmaatregel en de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Uiteraard kan hij de werknemer ook een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) aanbieden. De werkgever zal de gekozen mogelijkheid schriftelijk bevestigen aan de werknemer.