Het wijzigen van het verbetertraject tijdens de looptijd

Een verbetertraject kan tijdens de looptijd worden gewijzigd. Zo’n wijziging betekent niet automatisch dat het verbetertraject niet goed is uitgevoerd en een ontslag wegens disfunctioneren bij voorbaat onmogelijk is. Wel is hier voor werkgevers voorzichtigheid geboden. Rechters zien het verbetertraject als een gezamenlijke inspanning van de werkgever en de werknemer om de werknemer in de gelegenheid te stellen het functioneren te verbeteren. Dat betekent dat een wijziging van het verbetertraject zoveel mogelijk expliciet moet worden afgestemd met de werknemer en  schriftelijk moet worden vastgelegd.

Het verbetertraject is afgerond: Wat dan?

In principe zijn er twee mogelijkheden nadat een verbetertraject is afgerond. De werknemer is weer geschikt voor zijn eigen functie, of niet. In dat laatste geval zal de werkgever, voordat hij tot een ontslagmaatregel overgaat moeten bekijken of herplaatsing binnen zijn organisatie (of zijn concern) mogelijk is in een ander passende functie. Als dat niet kan, kan hij overgaan tot een ontslagmaatregel en de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Uiteraard kan hij de werknemer ook een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) aanbieden. De werkgever zal de gekozen mogelijkheid schriftelijk bevestigen aan de werknemer.

Beoordeling en Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Alle items onder “Beoordeling Vaststellingsovereenkomst”
 • Alle items onder “Onderhandelen vaststellingsovereenkomst”
 • Later betalen van het door jouw werkgever in de vaststellingsovereenkomst aangeboden bedrag voor jouw juridische kosten, vooraf betaal je:’
 • € 1,-

Beoordeling Vaststellingsovereenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Is de vaststellingsovereenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellingsovereenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV
 • Je betaalt vooraf de vaste prijs:
 • € 600,-

 

Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin