Dossier­formulier

  Factuurnummer (=dossiernummer)

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mail adres

  Geboortedatum

  [dd-mm-jjjj]

  Datum indiensttreding

  [dd-mm-jjjj]

  Jouw functie

  De omvang van je arbeidsovereenkomst (fte)

  Hoeveel bedraagt je salaris per maand of 4 weken (bruto) in €

  Ben je op dit moment korter dan 2 jaar ziek, of moet je werkgever je nog het loon doorbetalen tijdens ziekte

  janee

  Wat is de ontslagreden (categorie)

  bedrijfseconomischdisfunctioneren / verstoorde arbeidsverhoudinglangdurige ziekte / arbeidsongeschiktheid

  Persoonlijke toelichting

  Wil je de volgende bijlagen naar ons opsturen?

  Bij de vaststellingsovereenkomst diensten:

  Arbeidsovereenkomst, recente loonstrook, aanbod van je werkgever (vaststellingsovereenkomst), eventuele andere relevante documenten, of per post

  Bij de UWV WERKbedrijf diensten:

  Kopie ontslagaanvrage via UWV WERKbedrijf, inclusief bijlagen

  Bij de Kantonrechter diensten:

  Kopie ontbindingsverzoek aan de Kantonrechter inclusief bijlagen

  Bij de ontslag op staande voet diensten:

  Kopie ontslagbrief, arbeidsovereenkomst en recente loonstrook

  Hier graag jouw documenten uploaden:

  Wil jij de documenten liever per post aan ons versturen? Dan graag versturen naar:

  Ontslagvergoeding.nl

  Postbus 85

  6670 AB Zetten

  Wil jij dan op de bijlagen jouw factuurnummer vermelden?