Recht op transitievergoeding bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten?
Home 9 Verwijtbaar handelen 9 Recht op transitievergoeding bij ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten?

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op grond van de ontslaggrond “verwijtbaar handelen of nalaten“, dan heb je als werknemer in principe gewoon recht heb op de transitievergoeding.

Dat is alleen anders je gedrag ook ernstig verwijtbaar is geweest, in de ogen van de kantonrechter. Lang niet ieder verwijtbaar gedrag is ook ernstig verwijtbaar.